Go To Top

Kroki Lyrics

Kroki wybijają jeszcze rytm ten sam
Puls póki co wybija rytm ten sam
Powracająca echem się odbija od ścian
Ta sama melodia, a gotowa do zmian

Równo rytmicznie w podłogę biją buty
Ja swymi palcami na ścianach
Odnajdując azymuty
Badam dłonią po betonie
Po hipsometrycznej treści
Byleby się w korytarzu
Ramionami zmieścić.

Kroki wybijają jeszcze rytm ten sam
Puls póki co wybija rytm ten sam
Powracająca echem się odbija od ścian
Ta sama melodia, a gotowa do zmian

Równo rytmicznie
Za kołnierz lecą krople
Czuć jak parują w tej temperaturze
Ubrania mokre
Muszę myśleć tylko o tym, co z przodu
Co mieni się przede mną
A nie o tym, że jest ciasno
I nie o tym, że jest ciemno.

Kroki Lyrics performed by Paprika Korps are property and copyright of the authors, artists and labels. You should note that Kroki Lyrics performed by Paprika Korps is only provided for educational purposes only and if you like the song you should buy the CD


What is the meaning of Kroki lyrics?