Go To Top

Lisa Lan Lyrics

Bûm yn dy garu lawer gwaith
Do lawer awr mewn mwynder maith
Bûm yn dy gusanu Lisa gêl
Yr oedd dy gwmni'n well na'r mêl.

Fy nghangen lân, fy nghowlad glyd
Tydi yw'r lanaf yn y byd
Tydi sy'n peri poen a chri
A thi sy'n dwyn fy mywyd i.

Pan fyddai'n rhodio gyda'r dydd
Fy nghalon fach sy'n mynd yn brudd
Wrth glywed sŵn yr adar mân

Daw hiraeth mawr am Lisa Lân.

Pan fyddai'n rhodio gyda'r hwyr
Fy nghalon fach a dôdd fel cwyr
Wrth glywed sŵn yr adar mân
Daw hiraeth mawr am Lisa lân.

Lisa, a ddoi di i'm danfon i
I roi fy nghorff mewn daear ddu?
Gobeithio doi di, f'annwyl ffrind
Hyd lan y bedd, lle'r wyf yn mynd.

Hiraeth mawr am Lisa Lân.
Hiraeth mawr am Lisa Lân.

Lisa Lan Lyrics performed by Katherine Jenkins are property and copyright of the authors, artists and labels. You should note that Lisa Lan Lyrics performed by Katherine Jenkins is only provided for educational purposes only and if you like the song you should buy the CD


What is the meaning of Lisa Lan lyrics?