Go To Top

Senza Parole Lyrics

T preg parl se ormai lè deciso,nu serv u silenz p m fa capì,ca sta affunnann into mal st'ammor dimmel a ragion pchhè adda frn'ì,tu si cattiv a regin ro mal,nu trov e parol p scus a nvntàl'agg capit ggià

RIT:senza parole e fatt a piezz o cor nun ce ma tnut nu tien pietà,comm er scem nu m n accurgev ca rint e pensier stev chillu la,ca tu riciv m l'agg scurdat è na storia passat ma ch vai a pnzà,si a vita mij si tu..t sta chiammann ma k fai rispunn nun t ric nient ma che chiagn a fa,scinn a inta a machin nu fa sti cos a gent ca c ver ma che po pnzà,ch so sti lacrim comm s favz megli è n'attric tu sai recità,ma a che t serv ormai stu film nuostr nu pò continuà

È indifferente il tuo sguardo sì freddo oramai pur o cor nu sbatt p me,nun m'accurgev ca pur p l'uocch quann m uardav nu uardav a me,m stai vicin e t sent luntan,si sfior sti mman nu trov cchiua te,ormai ha vinto lui

RIT

(Grazie a step91 per questo testo)

Senza Parole Lyrics performed by Manuel are property and copyright of the authors, artists and labels. You should note that Senza Parole Lyrics performed by Manuel is only provided for educational purposes only and if you like the song you should buy the CD


What is the meaning of Senza Parole lyrics?